Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9596
Title: Reformation the Organization of Educational Process on Physical Education of University Students
Other Titles: Реформування організації освітнього про-цесу з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
Authors: Деделюк, Ніна Автономівна
Ковальчук, Надія Миколаївна
Томащук, Олена Григорівна
Іванова, Ганна
Dedeliuk, Nina A.
Kovalchuk, Nadiia M.
Tomashchuk, Olena H.
Ivanova, Anna
Bibliographic description (Ukraine): Dedeiluk N., Kovalchuk N., Tomashchuk O., Ivanova A. Reformation the Organization of Educational Process on Physical Education of University Students / Dedeiluk N., Kovalchuk N., Tomashchuk O., Ivanova A.// Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. - № 4. - С. 15-19.
Issue Date: 2015
Date of entry: 15-Jun-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: reforming
educational process
sports and wellness needs
physical education
health
physical activity
physical efficiency
students
реформування
освітній процес
спортивно-оздоровчі потреби
фізичне виховання
здоров’я
рухова активність
фізична працездатність
студенти
Abstract: The scientific and methodical literature analysis, as well as investigation of sports and recreation needs of Lutsk students demonstrate that we need to pay constant attention to reformation of the educational physical training process of students of higher educational institutions. There is a tendency of poor health among students of higher educational establishments. Almost 90 % of young people have deviations in health, and more than 50 % have unsatisfactory physical training. The results of the study of the dynamics of students’ physical preparation indicate its reduction over four years of study at the University. One of the most effective ways of reforming the educational process is to attract students to practice sports in extracurricular time, as well as during obligatory physical training lessons. It will help to optimize students’ physical activity, to improve their physical efficiency and to avoid current problems. Аналіз науково-методичної літератури, вивчення спортивно-оздоровчих потреб студентів Луцька та рівня їх задоволення свідчить, що питання реформу-вання освітнього процесу фізичного виховання студентів вищого навчального закладу вимагає постійної уваги. Спостерігається тенденція погіршення стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Близько 90 % молоді мають відхилення в стані здоров’я, а понад 50 % – незадовільну фізичну підготовленість. Результати дослідження динаміки показників рівня фізичної підготовки студентів свідчать про його зниження впродовж чотирьох років навчання у вищому навчальному закладі. Одним із дієвих спосбів реформування освітнього процесу вбачається залучення до занять різними видами спорту як у позааудиторний час, так і в процесі обов’язкових занять із фізичного виховання, що дасть змогу оптимізувати рухову активність, підвищити рівень фізичної працездатності студентів та усунути наявні проблеми.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9597
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reforming.pdf414,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.