Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9294
Title: Основи моніторингу
Authors: Забокрицька, Мирослава Романівна
Zabokrytska, Myroslava R.
Bibliographic description (Ukraine): Забокрицька М. Р. Основи моніторингу : робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму 6.040104 Географія» / М. Р. Забокрицька ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра географії. - Луцьк, 2014. - 15 с.
Issue Date: 2014
Date of entry: 11-Apr-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Принципи класифікації моніторингу
фоновий моніторинг
екологічний моніторинг
кліматичний моніторинг
моніторинг поверхневих вод
моніторинг грунтів
Abstract: Метою навчальної дисципліни „Основи моніторингу” є формування у студентів нових знань про навколишнє природне середовище з використанням методів оцінювання і прогнозування стану його елементів (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, грунтовий і рослинний покриви), а також про їх взаємозв’язки та взаємовпливи. Основними завданнями дисципліни „Основи моніторингу” є засвоєння теоретичних та методичних основ моніторингу довкілля, а також чинного екологічного законодавства в цій сфері. Програма навчальної дисципліни „Основи моніторингу”, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0401 Природничі науки, напряму – „Географія".
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9294
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rob_prog_monitoring.pdf255,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.