Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9073
Title: Природно-заповідна мережа басейну р. Західний Буг у межах Волинської області
Authors: Боярин, Марія Володимирівна
Нетробчук, Ірина Марківна
Boiaryn, Mariia V.
Нетробчук, Ірина М.
Bibliographic description (Ukraine): Боярин, М. В. Природно-заповідна мережа басейну р. Західний Буг у межах Волинської області / М. В. Боярин, І. М. Нетробчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. - Луцьк, 2015. - № 12. - С. 56-62. - Бібліогр.: 10 назв.
Issue Date: 2015
Date of entry: 21-Mar-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: р. Західний Буг
екологічна мережа
природно-заповідний фонд
Abstract: Басейн р. Західний Буг у Волинській області відзначається 42 розрізненими природно-заповідними об’єктами. Це як перспективний транскордонний Західнобузький екологічний коридор загальноєвропейської, національної та регіональної екомереж. Необхідною умовою під час формування басейнової екомережі є спрямованість на поліпшення умов водного середовища, збереження і відновлення біотичного та ландшафтного різноманіття. З метою вивчення природоохоронної діяльності в межах басейну річки проаналізовано структуру ПЗФ; створено картосхему коефіцієнта інсуляризованості заповідних об’єктів згідно суббасейнів. Визначено оцінку якості заповідної мережі басейну за такими показниками як загальна площа, щільність об’єктів, заповідність сувора заповідність, коефіцієнт розчленованості території. Розглянуто принципи формування регіональної екомережі та перспективи щодо оптимізації її функціонування.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9073
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Боярин ПЗМ.pdf4,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.