Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8767
Title: Хімія твердого тіла
Authors: Олексеюк, Іван Дмитрович
Парасюк, Олег Васильович
Іващенко, Інна Алімівна
Olekseiuk, Ivan D.
Parasiuk, Oleh V.
Ivashchenko, Inna A.
Bibliographic description (Ukraine): Олексеюк І.Д. Хімія твердого тіла : навчальний посібник до вивчення курсу для студ. хім. ф-ту (спеціальності 8.04010101 «Хімія», спеціальності 7.04010101 «Хімія») / І.Д. Олексеюк, О.В. Парасюк, І. А. Іващенко ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра неорганічної та фізичної хімії. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 312 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 11-Mar-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: напівпровідники
неорганічний синтез
структурні дефекти
фізичні властивості напівпровідників
фазові рівноваги
діаграми стану
Abstract: В навчальному посібнику через розгляд таких питань, як механізм виникнення електропровідності в твердих тілах, зонна структура, статистика електронів в твердих тілах та хімічний потенціал, будова реальних кристалів, поверхневі властивості напівпровідників, основні поняття про реакції в твердих тілах, подаються теоретичні основи будови твердого тіла. Розглядаються питання властивостей напівпровідників: елементарних, бінарних, тернарних та тетрарних, склоподібних, органічних, феритів, сегнетоелектриків та люмінофорів. Навчальний посібник «Хімія твердого тіла» підготовлений для студентів хімічного факультету, спеціальності 8.04010101 «Хімія», який необхідний для вивчення курсу «Хімія твердого тіла» та для студентів спеціальності 7.04010101 «Хімія», що вивчають курс «Хімія напівпровідників». Він буде дуже корисним при виконанні дипломних та магістерських робіт, а також при роботі над кандидатськими дисертаціями не тільки студентам-хімікам, але і студентам фізичного факультету та усім, хто цікавиться сучасними проблемами хімії твердого тіла та напівпровідників.
Description: Даний посібник є першою спробою систематизувати та узагальнити накопичений авторами викладацький та науковий досвід в області хімії твердого тіла та хімії напівпровідників, тому будемо раді отримати конструктивні зауваження і побажання на адресу: Ivashchenko.Inna@eenu.edu.ua. Всі розділи посібника написані у співпраці укладачів проф., д.х.н., завідувача кафедри неорганічної та фізичної хімії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки І.Д. Олексеюка, доц., к.х.н. О.В. Парасюка та доц., к.х.н. І.А. Іващенко.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8767
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FChem)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
посібник(2016).pdf4,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.