Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8042
Title: Банківска справа
Authors: Собко, Валентина Григорівна
Bibliographic description (Ukraine): Банківска справа [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк. - 693 назви
Issue Date: 2016
Date of entry: 17-Feb-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Бібліотека
BBK: 65я1
Keywords: бібліографічні видання
формування ресурсів банку
кредитні операції банків
банківські інвестиції
Abstract: Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з навчальної дисципліни «Банківська справа», яка вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (Інститут економіки та менеджменту) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. Подано бібліографічні матеріали, наявні у фондах бібліотеки, по банківській справі. Рекомендовано книги, автореферати дисертацій, статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8042
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bank.pdf663,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.