Педагогічний часопис Волині : [284] Community home page

Науковий журнал «Педагогічний часопис Волині» приймає до публікації матеріали, що містять результати оригінальних досліджень із загальної, дошкільної, спеціальної педагогіки та соціальної соціальної роботи, педагогіки початкової й вищої школи. Важливе місце посідають праці з різних аспектів інклюзивної освіти, інтеграції осіб із різним рівнем психофізичного розвитку в суспільство.

Журнал затверджено як фахове наукове видання з педагогічних наук наказом Міністерства освіти і науки України

від 16.05.2016 № 515

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Редакційна колегія

Інформація для авторів

Browse

Sub-communities within this community

2015 [15]

2016 [50]

2017 [76]

2018 [105]

2019 [38]

ISSN:2415-8143

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 24064-13904Р від 31.07.2019 р.

Галузь науки: педагогічні науки

Проблематика:висвітлюються актуальні питання із галузі знань «освіта» (науки про освіту – дошкільна, початкова, середня та професійна (за спеціалізацією), спеціальна освіта, фізична культура і спорт)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Періодичність: 4 рази на рік

Рік заснування: 2015

Адреса редакції: вул. Винниченка, 30, м. Луцьк Волинська обл. 43025

Телефони: +38(0332)24-11-00; +38(095)606-23-46

Ел. адреса:pedchas@eenu.edu.ua

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Сайт видання