Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7441
Title: Інформаційний потенціал туристських карт для популяризації рекреаційних можливостей регіону (на прикладі карти «Волинь–туристам»)
Authors: Карпюк, Зоя Костянтинівна
Качаровський, Роман Євгенович
Антипюк, Олена Володимирівна
Колошко, Леся Костянтинівна
Karpiuk, Zoia K.
Kacharovskyi, Roman Ye.
Antypiuk, Olena V.
Koloshko, Lesia K.
Bibliographic description (Ukraine): Карпюк З. Інформаційний потенціал туристських карт для популяризації рекреаційних можливостей регіону (на прикладі карти «Волинь–туристам») / Зоя Карпюк, Роман Качаровський, Олена Антипюк, Леся Колошко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-4 грудня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Рада молодих учених університету. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 9. – С. 23–27.
Issue Date: 2015
Date of entry: 25-Jan-2016
Publisher: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Рада молодих учених університету
Keywords: туризм
рекреація
засоби інформації
туристська карта
Abstract: Велику роль у популяризації галузі відіграють засоби інформації та сучасні інформаційні технології. Картографічні матеріали – інформаційно місткі ресурси для популяризації рекреаційних і туристських можливостей регіону. Одним із варіантів популяризації рекреаційних і туристських можливостей краю є картографічна продукція, така як інформаційно-картографічне видання «Волинь–туристам».
Description: Роботу виконано на кафедрі фізичної географії СНУ імені Лесі Українки
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7441
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
selection.pdf411,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.