Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6966
Title: Вимірювання метеорологічних величин
Authors: Нетробчук, Ірина Марківна
Netrobchuk, Iryna M.
Bibliographic description (Ukraine): Нетробчук І. М. Вимірювання метеорологічних величин : наоч. посіб. / І. М. Нетробчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, кафедра географії. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 128 с.
Issue Date: 17-Dec-2015
Date of entry: 17-Dec-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: метеорологічні прилади
метеорологічні спостереження
метеорологія
кліматологія
Abstract: У наочному посібнику подано опис будови метеорологічних приладів, що використовуються для вимірювання значень сонячної радіації, температури ґрунту та повітря, вологості, опадів, атмосферного тиску, швидкості й напрямку вітру на метеорологічних станціях. Розглянуто принцип роботи приладів і порядок проведення спостережень. Експлуатація приладів тісно узгоджується з тематикою практичних робіт теоретичного курсу “Метеорологія та кліматологія”. Рекомендовано студентам 1 курсу напряму підготовки 6.040104 “Географія” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної й заочної форм навчання вищих навчальних закладів.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6966
ISBN: 978-617-7272-12-9
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vymir_meteoroloh_velych.pdf5,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.