Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6866
Title: Спеціальні історичні дисципліни
Authors: Бондаренко, Геннадій Васильович
Bondarenko, Hennadii V.
Bibliographic description (Ukraine): Бондаренко, Г. В. Спеціальні історичні дисципліни : робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.020302 “Історія” та напряму 6.020103 «Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури» / Г. В. Бондаренко ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра документознавства і музейної справи. - Луцьк, 2015. - 18 с.
Issue Date: 4-Nov-2015
Date of entry: 4-Nov-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: палеографія
філіграні
неографія
теорія документа
система літочислення
історична метрологія
Abstract: Програма навчальної дисципліни “ Спеціальні історичні дисципліни” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 0203 «гуманітарні науки»: спеціальності 6.020301 «історія»; спеціальності 6.020301 «Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури». Предметом вивчення навчальної дисципліни є система спеціальних історичних дисциплін та закономірності й особливості їх розвитку і використання в історичних дослідженнях. Міждисциплінарні зв’язки: з історією України, всесвітньою історією, археологією, історіографією, теорією і методологією історії.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6866
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sid_1_progr.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.