Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6865
Title: Музейна етика
Authors: Чибирак, Світлана Вікторівна
Chybyrak, Svitlana V.
Bibliographic description (Ukraine): Чибирак С. В. Музейна етика : робоча програма нормативної дисципліни підготовки Магістр спеціальності 8.02010301 "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури" / С. В. Чибирак; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра документознавста і музейної справи. - Луцьк, 2015. - 24 с.
Issue Date: 4-Nov-2015
Date of entry: 4-Nov-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: етика
професійна етика музейного працівника
Abstract: Програма навчальної дисципліни “Музейна етика”, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів спеціальності 8.02010301 “Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури”. Предметом вивчення навчальної дисципліни є мораль музейного працівника як спосіб взаємодії з іншими людьми, із соціальним та природним світом; а також тенденції та закономірності становлення й розвитку музейної етики. Міждисциплінарні зв’язки з суспільними та гуманітарними науками: філософією, культурологією, історією, пам’яткознавством, музеєзнавством, лінгвістикою та ін.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6865
Content type: Working Paper
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rob_pr_etyka-2015.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.