Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5524
Title: Електротехніка: робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Authors: Кевшин, Андрій Григорович
Kevshyn, Andrii H.
Bibliographic description (Ukraine): Кевшин А. Г. Електротехніка : робоча програма нормативної навчальної дисципліни / А. Г. Кевшин; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки , фізичний факультет, кафедра загальної фізики та методики викладання фізики . – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 11 с.
Issue Date: 23-Mar-2015
Date of entry: 16-Jun-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Елетротехніка
електромагнітні явища
електричний струм
напруга
Abstract: Електротехнікою називають широку область практичного застосування електромагнітних явищ. Електротехніка – дисципліна, що займається питаннями розрахунку та вивчення явищ, що характеризуються поняттями електричних струмів, напружень, потужностей, магнітних потоків, а також поняттями напруженості електричного та індукцією магнітного полів. Викладання курсу „Електротехніка” підпорядковане теоретичній та практичній підготовці студентів фізичного факультету в галузі електротехніки в таких межах, щоб вони були спроможними правильно вибирати необхідне електричне обладнання, електровимірювальні прилади, вміти їх технічно правильно експлуатувати, а також були б спроможними формувати технічні завдання на розробку електричних частин технологічного обладнання.
Description: Робоча програма нормативної навчальної дисципліни "Електротехніка " підготовки бакалавра напряму 6.040203 – «Прикладна фізика»
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5524
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elektrotekhnica.pdf526,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.