Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5174
Title: More than words : навчально-методичні рекомендації з курсу «Перекладацький практикум»
Authors: Смалько, Людмила Євгенівна
Smalko, Liudmyla Ye.
Воробйова, Тетяна В'ячеславівна
Vorobiova, Tetiana V.
Bibliographic description (Ukraine): Воробйова Т. В. More than words: навчально-методичні рекомендації з курсу «Практикум перекладу» / Т. В. Воробйова, Л. Є. Смалько ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ; кафедра іноземних мов гуманітарних спеціальностей. – Луцьк, 2013 – 110 с.
Issue Date: 2013
Date of entry: 26-May-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Abstract: Навчально-методичні рекомендації розраховані на студентів 3 року навчання Інституту філології та журналістики, які поглиблено вивчають англійську мову. Видання містить вправи та тексти як для самостійного письмового перекладу вдома, так і для спонтанного перекладу під час аудиторних занять, список рекомендованої літератури та додатки. Матеріал посібника спрямовано на розвиток та закріплення практичних навичок перекладу. У посібнику висвітлюються принципи практичного застосування основних лексико-семантичних та граматичних трансформацій, які здійснюються у практиці перекладу.Навчально-методичні рекомендації складаються з трьох частин. Частини І («Lexical and Grammatical Transformations») та ІІ («Grammatical and Syntactical Transformations») поділені на уроки, кожен з яких містить завдання з перекладу на рівні словосполучення, речення та тексту, а також додаткові завдання для самостійного опрацювання та подальшої перевірки викладачем. В третій частині посібника «Additional Exercises and Texts for Translation» підібрані додаткові вправи на подолання лексико-граматичних та синтаксичних труднощів під час перекладу, що забезпечує закріплення навичок, отриманих під час роботи з матеріалами рекомендацій.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5174
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smalko_Vorobjova. Book I.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.