Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5110
Title: Основи матеріалознавства: робоча програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціаліста
Authors: Галян, Володимир Володимирович
Halian, Volodymyr V.
Bibliographic description (Ukraine): Галян В. В. Основи матеріалознавства: робоча програма вибіркової навчальної дисципліни / В. В. Галян; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки , фізичний факультет, кафедра загальної фізики та методики викладання фізики . – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 11 с.
Issue Date: 23-Mar-2015
Date of entry: 5-May-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Фізика твердого тіла
основи матеріалознавства
технології виробництва матеріалів
Abstract: «Основи матеріалознавства» є одним із навчальних курсів, які читаються для студентів спеціальності «Фізика». Програма відповідає навчальному курсу для студентів фізичного факультету спеціальності «Фізика», спеціалізації «Мікроелектроніка та робототехніка». Вивчення спецкурсу передбачає знання студентів загального курсу фізики та фізики твердого тіла і містить основні теоретичні положення з основ матеріалознавства й технологій виробництва матеріалів.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5110
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy materialoznavstva.pdf481,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.