Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4976
Title: Кредит і банківська справа
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Кицюк, Ірина Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Кредит і банківська справа [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки і менеджменту, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. І. Кицюк. - Луцьк, 2015. - 292 назви
Issue Date: Mar-2015
Date of entry: 13-Mar-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут економіки і менеджменту, Бібліотека
BBK: 65я1
Keywords: бібліографічні видання
банківська справа
кредит
Abstract: бібліографічну інформацію по дисципліні "Кредит і банківська справа", яка вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (Інститут економіки і менеджменту) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 1. Кредит у ринковій економіці. Теорії кредиту. 2. Функції, форми та види кредиту. Позичковий процент. Поняття про кредитну систему. 3. Центральні (національні) банки та їх роль в економічній системі країн. 4. Комерційні банки та їхні основні операції. 5. Маркетинг і фінансовий менеджмент у банку. 6. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить пошук літератури. Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4976
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kredit.pdf511,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.