Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4972
Title: Дисципліна праці
Authors: Собко, Валентина Григорівна
Bibliographic description (Ukraine): Дисципліна праці [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2015. - 153 назви.
Issue Date: 2015
Date of entry: 13-Mar-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
BBK: 67я1
Keywords: дисципліна праці
бібліографічні видання
Abstract: Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію по дисципліні «Дисципліна праці», яка вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (юридичний факультет) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 1. Поняття дисципліни праці та правові методи її забезпечення. 2. Внутрішній трудовий розпорядок: поняття, правове регулювання.Статути і положення про дисципліну праці. 3. Заохочення як засіб забезпечення дисципліни праці. 4. Поняття та види дисциплінарної відповідальності. 5. Загальна дисциплінарна відповідальність. 6. Спеціальна дисциплінарна відповідальність. 7. Перспективи вдосконалення правового регулювання дисципліни праці. Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить пошук літератури. Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4972
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disciplina.pdf318,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.