Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4831
Title: Економетрика
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Bibliographic description (Ukraine): Економетрика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2014. - 84 назв.
Issue Date: 2014
Date of entry: 2-Dec-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, бібліотека
BBK: 65я1
Keywords: бібліографічні видання
Економетрика
Abstract: Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію по дисципліні «Економетрика», яка вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (Інститут економіки та менеджменту) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 1. Вступ до економетрики 2. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів 3. Загальна лінійна економетрична модель 4. Множинна лінійна модель 5. Мультиколінеарність 6. Узагальнений метод найменших квадратів 7. Нелінійні економетричні моделі 8. Економетричні моделі динаміки Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить пошук літератури. Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки. Підбір завершено у жовтні 2014 р.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4831
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonometrika.pdf276,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.