Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4755
Title: Теорія і методика адаптивної фізичної культури
Authors: Деделюк, Ніна Автономівна
Dedeliuk, Nina A.
Bibliographic description (Ukraine): Деделюк Н. А. Теорія і методика адаптивної фізичної культури : навч.-метод. посібник для студентів / Н. А. Деделюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 68 с.
Issue Date: 14-Feb-2014
Date of entry: 11-Nov-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: адаптивна фізична культура
адаптивне фізичне виховання
adaptive Physical Education
Abstract: Адаптивна фізична культура – соціальний феномен, головною метою якого є соціалізація людей з обмеженими фізичними можливостями, а не тільки їх лікування з допомогою фізичних вправ і фізіотерапевтичних про¬цедур. Адаптивна фізична культура належить до комплексних наук. Вивчення даного курсу має на меті формування комплексу знань та вмінь, які органічно вплітаються в загальну систему підготовки спеціалістів, допомагають адаптувати людей з функціональними обмеженнями до фізичних і соціальних умов оточуючого середовища. До основних елементів цього комплексу необхідно віднести вміння студентів застосовувати методики фізичного виховання при різного роду функціональних порушеннях, а також вміти враховувати результати застосування адаптивної фізичної культури в кожному конкретному випадку.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4755
Content type: Book
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
adaptyvna fizk.pdf880,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.