Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4331
Title: Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : бібліографічний покажчик за 2012 р.
Authors: Сидорук, Інна Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Наукові праці викладачів, співробітників та студентів Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. за 2012 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2014. - 3674 назв ; імен. покажч.
Issue Date: 2014
Date of entry: 25-Jun-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
BBK: 72(4УКР-4ВОЛ)я1
Keywords: бібліографічні видання
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
наукові праці
Abstract: Видання містить опис окремих видань наукових праць, навчально-методичних посібників, статей зі збірників, журналів, а також матеріалів і тез доповідей наукових конференцій. Покажчик укладено за відомостями зі списків публікацій до наукових звітів і з друкованих джерел. Публікації розміщено за алфавітом перших авторів відповідно до факультетів і кафедр. Співавторів, у тому числі тих, які не є працівниками СНУ, враховано в допоміжному іменному покажчику. Для наукової громадськості, студентів.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4331
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nauka 2012.pdf3,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.