Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3855
Title: Вступ до спеціальності (соціальна педагогіка)
Authors: Собко, Валентина Григорівна
Сидорук, Інна Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Вступ до спеціальності (соціальна робота) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Пед. ін-т, Бібліотека ; уклад. В. Собко ; упоряд. І. Сидорук. - Луцьк, 2014. - 267 назв.
Issue Date: 2014
Date of entry: 24-Apr-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки; інститут педагогічний, Бібліотека
BBK: 74.66я1
Keywords: соціальна педагогіка
бібліографічні видання
Abstract: Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію по соціальній педагогіці. Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: І. Теоретичні засади соціальної педагогіки 1. Виникнення та розвиток соціальної педагогіки в Україні та за кордоном 2. Професійний портрет соціального педагога 3. Система підготовки соціальних педагогів в Україні та зарубіжних країнах 4. Самостійна робота студентів у системі підготовки до соціально-педагогічної діяльності 5. Компетентнісні виміри професії соціальний педагог II. Основні аспекти соціально-педагогічної діяльності 6. Структура соціально-педагогічної діяльності 7. Специфіка професійної діяльності 8. Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності (соціальної роботи) 9. Сфери і зміст професійної діяльності соціального педагога Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить пошук літератури. Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки. Підбір завершено у лютому 2014 р. Рекомендовано для викладачів, студентів педагогічного інституту (соціальна педагогіка).
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3855
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vstup_soc_ped.pdf518,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.