Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3562
Title: Основи оптичної спектроскопії: робоча програма вибіркової навчальної дисципліни
Authors: Галян, Володимир Володимирович
Halian, Volodymyr V.
Bibliographic description (Ukraine): Галян В. В. Основи оптичної спектроскопії: робоча програма вибіркової навчальної дисципліни / В. В. Галян ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки , фізичний факультет , кафедра загальної фізики та методики викладання фізики . – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 10 с.
Issue Date: 11-Mar-2014
Date of entry: 12-Mar-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: оптична спектроскопія
фізика
Abstract: «Основи оптичної спектроскопії» є одним із навчальних курсів, які читаються для студентів спеціальності фізика. Програма відповідає навчальному курсу для студентів фізичного факультету спеціальності «Фізика» Вивчення спецкурсу передбачає знання студентів загального курсу фізики та фізики твердого тіла і містить послідовний виклад принципів дії джерел і приймачів випромінювання, фільтруючих випромінювання систем та спектральних приладів.
Description: Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни "Основи оптичної спектроскопії" підготовки магістра спеціальності 8.04020301 «Фізика»
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3562
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
spektroskopiya.pdf593,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.