Типологія та функції мовних одиниць : [152] Community home page

Журнал "Типологія та функції мовних одиниць"є науковим виданням України, зареєстрованим у Державній реєстраційній службі України як друкований засіб масової інформації (серія КВ № 20222-10022Р від 10.09.2013) та в наукометричній базі РИНЦ (ліцензійний договір № 254-04/2014 від 25.04.2014).

Редакційна колегія

Browse

Sub-communities within this community

2014 [61]

2015 [48]

2016 [43]

ISSN:2311-5165

ББК:81я54

УДК:81(062.552)

Галузь науки: мовознавство

Проблематика:

актуальні питання сучасного мовознавства (граматичні одиниці й категорії української та інших мов; українсько-інослов’янські мовні паралелі та взаємозв’язки; поліфункційність української мови в синхронії та діахронії)

Мова видання: українська, білоруська, російська, польська, англійська, німецька, французька та ін.

Періодичність: 2 рази на рік

Рік заснування:2014

Адреса редакції:

Телефони:

(095)11-430-77

(099)227-23-61

Ел. адреса:

nat_kostusyak@ukr.net

mezhov@ukr.net

Сайт видання