Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23194
Title: Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 017 Фізична культура і спорт
Authors: Індика, Світлана Ярославівна
Романюк, Віктор Петрович
Альошина, Алла Іванівна
Мудрик, Жанна Станіславівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Індика С., Романюк В., Альошина А., Мудрик Ж. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк, 2023. 43с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 27-Nov-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: магістри
магістерська робота
структура та оформлення
Abstract: Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги магістрам спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітньо-професійної програми . Фізична культура і спорт в організації та написанні магістерської роботи
Content: Вступ 4
Розділ 1. Методика написання магістерської роботи 6
1.1. Етапи написання магістерської роботи 6
1.2. Структура та оформлення магістерської роботи 7
1.3. Зміст магістерської роботи 12
Розділ 2. Підготовка та процедура захисту магістерської роботи 24
2.1. Керівництво магістерською роботою та її рецензування 24
2.2. Захист магістерської роботи 25
2.3. Оцінювання магістерської роботи 27
Список використаних джерел 30
Додатки 31
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23194
References (Ukraine): 1. Закон України від 01.07.2014 №1556-VII «Про вищу освіту» (із змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Деделюк Н. А. Наукові методи дослідження у фізичному вихованні : [Навчальний посібник] / Н. А. Деделюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 184 с.
3. Про новий стандарт «Бібліографічне посилання. загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015). URL: http://www.nas.gov.ua/publications/news/Documents/Radchenko-DSTU.pdf
4. Сергієнко Л.П. Технології наукових досліджень у фізичній культурі : підручник для студентів вищих навчальних закладів : у 2 кн. Кн. 1 / Л.П. Сергієнко. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2014. – 496 с.
5. Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах (спеціальность: 017 Фізична культура і спорт): навчальний посібник / В.М. Костюкевич, В.І. Воронова, О.А. Шинкарук, О.В. Борисова; за заг. ред. В.М. Костюкевича. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016. – 554 с.
6. Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальністю Фізична культура і спорт: навч. посібник / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ: Олімпійська літ.; 2019. - 528 с.
7. Технологія підготовки магістерських робіт за спеціальністю «Спорт (за видами)»: навч.-наоч. посіб. для студ. вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту/ С.Ф. Матвеєв, О.В. Борисова, І.О. Когут та ін.] – К:, 2015. – 215 с.
8. Шиян Б.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті: [Навчальний посібник] / Шиян Б.М., Вацеба О.М. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2008. – 276 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
met_naster_2023.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.