Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21643
Title: Басейн річки Коростинка: сучасний рекреаційний потенціал об’єктів ПЗФ
Authors: Ковальчук, Сергій Ігорович
Стельмах, Валентина Юріївна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Чижевська, Лариса Тарасівна
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки,старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки,старший викладач кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук С. І., Стельмах В. Ю., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. Басейн річки Коростинка: сучасний рекреаційний потенціал об’єктів ПЗФ. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук. інтернет-конференції, 20 грудня 2022 р. : зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 83. С.12-14.
Conference/Event: Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку
Issue Date: 20-Dec-2022
Date of entry: 2-Jan-2023
Country (code): UA
UDC: 911.3:379.8]:556.51(477.82)
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
р. Коростина
р. Прип’ять
Камінь-Каширський район
Волинська область
Page range: 12-14
Abstract: Досліджено рекреаційний потенціал малих річок Волинської області, зокрема правої притоки р. Прип’яті – р. Коростинка. Виокремлено інформацію щодо території басейну річки. Описано морфометричні показники русла річки та басейну водозбору. Здійснено аналіз особливостей об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), що приурочені до прибережної частини басейну р. Коростинка. Вивчено потенціал використання природоохоронних територій для рекреації. Запропоновано заходи оптимізації функціонування об’єктів ПЗФ.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21643
URL for reference material: http://kamadm.gov.ua/
https://lubeshivska-gromada.gov.ua/
http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9
https://vodres.gov.ua/
https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.
References (Ukraine): 1. Єрко І. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Новітні можливості туристичної атрактивності Камінь-Каширського району Волинської області. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : монографія / за ред. Л. Ю. Матвійчук, Ю. М. Барського, М. І. Лепкого. Луцьк, 2021. С. 314–334.
2. Камінь-Каширська РДА. URL: http://kamadm.gov.ua/ (дата звернення 21.11.2022).
3. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області : монографія. Луцьк : Видавництво «Терен», 2021. 212 с.
4. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ, 2018. 136 с.
5. Любешівська територіальна громада. URL: https://lubeshivska-gromada.gov.ua/ (дата звернення 23.11.2022).
6. Природно-заповідний фонд Волинської області. Відновлено з http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 26.10.2022).
7. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 22.11.2022).
8. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. Відновлено з https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.
9. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів, 11–12 квітн. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 98–101.
10. Чижевська Л., Качаровський Р., Чир Н. Особливості туристично-рекреаційної атрактивності Любешівської селищної ОТГ Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». 2019. № 9 (393). С. 118–125.
11. Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Туристична привабливість Любешівського району Волинської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Географічні науки». 2017. № 2. С. 241–248.
12. Шевчук О. С., Полянський С. В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. Природно-заповідні об’єкти басейну р. Воронка як рекреаційний потенціал регіону. Географія та туризм: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф., (28 лютого 2022 року): зб. наук. праць. Харків, 2022 С.161–167.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
richka_Korostynka.pdf756,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.