Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21550
Title: Басейн річки Дурниця: рекреаційний потенціал сучасних природно-заповідних об’єктів.
Authors: Журба, Діана Володимирівна
Стельмах, Валентина Юріївна
Чижевська, Лариса Тарасівна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, магістрантка (Гідр-54М) кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Журба Д. В., Стельмах В. Ю., Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Качаровський Р. Є. Басейн річки Дурниця: рекреаційний потенціал сучасних природно-заповідних об’єктів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук. інтернет-конференції, 29 листоп. 2022 р. : зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 88. С.44-47.
Conference/Event: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації
Issue Date: 29-Nov-2022
Date of entry: 15-Dec-2022
Publisher: Університету Григорія Сковороди в Переяславі
Country (code): UA
UDC: 911.3:379.8]:556.51(477.82)
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
р. Дурниця
р. Закревщина
р. Турія
Ковельський район
Волинська область
Page range: 44-47
Abstract: Зосереджено увагу на дослідженні рекреаційного потенціалу малих річок Волинської області, зокрема притоки р. Турія – р. Дурниця. Уточнено інформацію щодо території басейну річки. Досліджено морфометричні показники русла річки та басейну водозбору. Проаналізовано особливості об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), що приурочені до прибережної частини басейну р. Дурниця. Визначено потенціал використання природоохоронних територій для рекреації. Запропоновано заходи оптимізації функціонування об’єктів ПЗФ.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21550
URL for reference material: http://koveladm.gov.ua/
http://www.kovelrada.gov.ua/
https://kolodyazhne.gromada.org.ua/
http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9
https://vodres.gov.ua/
https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.
References (Ukraine): 1. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області : монографія. Луцьк : Видавництво «Терен», 2021. 212 с.
2. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ, 2018. 136 с.
3. Ковельська РДА. URL: http://koveladm.gov.ua/ (дата звернення 21.11.2022).
4. Ковельська територіальна громада. URL: http://www.kovelrada.gov.ua/ (дата звернення 23.11.2022).
5. Колодяжненська територіальна громада. URL: https://kolodyazhne.gromada.org.ua/ (дата звернення 23.11.2022).
6. Мельник О. В., Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Качаровський Р. Є. Рекреаційний потенціал природно-заповідних об’єктів басейну р. Неретва. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матер. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф. (24–25 червня 2022 р., м. Житомир). Житомир, 2022. С.83–86.
7. Нетробчук І. М., Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Карпюк З. К., Мельник О. В., Качаровський Р. Є. Природний рекреаційний потенціал Ковельської ТГ Волинської області. Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна. 27 травн. 2022 р. International scientific journal «Grail of Science» № 14–15 (May, 2022) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія), 2022. С.702–708.
8. Природно-заповідний фонд Волинської області. Відновлено з http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 26.10.2022).
9. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 22.11.2022).
10. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. Відновлено з https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.
11. Фесюк В. О., Полянський С. В. Водні ресурси Волинської області, їх екологічний стан. Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. Серія: Географія. Вінниця : ДПУ, 2009. Вип. 19. С. 49–53.
12. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів, 11–12 квітн. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 98–101.
13. Шевчук О. С., Полянський С. В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. Природно-заповідні об’єкти басейну р. Воронка як рекреаційний потенціал регіону. Географія та туризм: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф., (28 лютого 2022 року): зб. наук. праць. Харків, 2022. С.161–167.
14. Ярмолюк Д. Л., Карпюк З. К, Чижевська Л. Т., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Рекреаційний потенціал природно-заповідних об’єктів басейну р. Бобрівка. Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку : матер. Другої Всеукр. наук.-практ. конференції, 10–11 лютого 2022 р. : зб. наук. праць. Ніжин, 2022. С. 61–64.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
richka Durnytsia.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.