Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20690
Title: Методичні рекомендації до написання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт
Authors: Прокопович, Тетяна Анатоліївна
Каленюк, Ольга Миколаївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Прокопович Т. А., Каленюк О. М. Методичні рекомендації до написання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація . Луцьк : Волинський. нац. у-т і. Лесі Українки, 2021. 26 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 31-Aug-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 001.82
Keywords: кваліфікаційна робота
Методичні рекомендації
Abstract: Методичні рекомендації до написання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт освітнього ступеня «Магістр» образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації містять загальні вимоги, які розроблено відповідно до специфіки фахової підготовки студентів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація і включають алгоритм створення кваліфікаційних робіт, методичні рекомендації щодо підготовки, змісту та структури, написання, оформлення, захисту випускних робіт відповідного ступеня вищої освіти, критерії їх оцінювання
Description: Загальні положення. Методичні рекомендації щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на кафедрі образотворчого мистецтва Волинського національного університету імені Лесі Українки містять загальні вимоги, які розроблено відповідно до специфіки фахової підготовки студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Вони включають алгоритм створення кваліфікаційних робіт, методичні рекомендації щодо підготовки, змісту та структури, написання, оформлення, захисту випускних робіт відповідного ступеня вищої освіти, критерії їх оцінювання. Розроблені вимоги ґрунтуються на основі чинного законодавства України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, нормативної бази Волинського національного університету імені Лесі Українки. Положення про організацію освітнього процесу в Університеті; Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Університеті; Положення про випускні кваліфікаційні роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки (від 11 вересня 2020 р.). Методичні рекомендації покликані розкрити основи методології, методики виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт (проеєтів) для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20690
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prokopovych_kaleniuk.pdf702,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.