Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20250
Title: Нервова система та органи чуття
Authors: Пикалюк, Василь Степанович
Лавринюк, Володимир Євгенович
Шевчук, Тетяна Яківна
Шварц, Людмила Олексіївна
Апончук, Людмила Степанівна
Бранюк, Сергій Віталійович
Гузюк, Андріана Андріївна
Bibliographic description (Ukraine): Нервова система та органи чуття : робочий зошит / укладачі : В. С. Пикалюк, Т. Я. Шевчук, Л. С., Шварц Л. О., Апончук Л. С., Бранюк С. В., Гузюк А. А. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2021. 273 с.
Issue Date: Jun-2021
Date of entry: 22-Feb-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 611.8(076)
Abstract: Розроблений згідно навчальної програми з курсу «Анатомія людини» відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. Містить елементи робочої програми, методичні вказівки для лабораторних робіт та перелік питань для контролю знань при самостійному вивченні окремих розділів дисципліни, а також перелік питань для підготовки до екзамену (підсумкового контролю). Робочий зошит призначено для студентів денної форми навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина» освітньої програми «Медицина».
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20250
Content type: Working Paper
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rob_zosh_nerv_syst.docx108,95 MBMicrosoft Word XMLView/Open
nerv_syst_rob_zosh.pdf13,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.