Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18285
Title: «Тільки слово торує слід…»: екзистенційні мотиви та ідеалістичний світогляд у ліриці Є. Сверстюка
Authors: Колошук, Надія Георгіївна
Bibliographic description (Ukraine): Колошук Н. «Тільки слово торує слід…»: екзистенційні мотиви та ідеалістичний світогляд у ліриці Є. Сверстюка // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / упоряд. Т. П. Левчук ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. Вип. 21 : Євген Сверстюк – митець і громадянин. С. 221-233.
Issue Date: 2016
Date of entry: 11-Sep-2020
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: лірика Євгена Сверстюка
андеґраундна українська поезія
екзистенційні мотиви
знакові образи
інтертекстуальність
ідеалістична спрямованість
Abstract: У статті йдеться про посмертну поетичну збірку Євгена Сверстюка «Писані синім крилом», обриси її предметно-образного світу. Мета дослідження – виділити провідні екзистенційні мотиви та простежити їхню еволюцію, виявити найхарактерніші риси поетичної техніки. Від початку в ліриці Є. Сверстюка не було жодних слідів радянських ідеологічних догм та жодних «прорадянських» мотивів. Це лірика філософська, інтелектуальна, позначена ідеалістичним спрямуванням. Провідними темами віршів є мотиви часу та минущості всього людського. Вони насичені образами, що стали знаковими для творчості українських шістдесятників і нині становлять частку літературного портрета покоління. Провідними в образно-стильовій палітрі є інтертекстуальна насиченість, патріотичний пафос, розважливі та вдумливі інтонації самоаналізу ліричного суб’єкта. Поетика віршування змінювалася: від класичного вірша до верлібрової техніки. Незмінними залишалися дорогі для автора цінності, на першому плані – офірне служіння ідеалові вільної людини, поклоніння Матері, відданість Слову, що втілює Дух у недосконалому людському світі.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18285
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЄСверстюкЛірика.pdf439,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.