Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18279
Title: Природоохоронна мережа Дубенського району Рівненської області
Authors: Карпюк, Зоя Костянтинівна
Фідзіна, Катерина Валеріївна
Bibliographic description (Ukraine): Карпюк З. К., Фідзіна К. В. Природоохоронна мережа Дубенського району Рівненської області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Луцьк, 2020. - № 5(409) : Серія : Географічні науки. - С. 10-18.
Issue Date: 2020
Date of entry: 10-Sep-2020
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: природно-заповідний фонд
заказник
пам’ятка природи
заповідне урочище
екомережа
Дубенський район
Рівненська область
Abstract: Проаналізовано передумови та етапи становлення, сучасну структуру, просторову організацію, функціональне призначення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Дубенського району Рівненської області. З’ясовано динаміку природоохоронних об’єктів, стан збереженості природних комплексів, картографічно відображено їх просторове поширення, подано стислу характеристику кожного об’єкта. Висвітлено значення мережі природно-заповідного фонду для соціально-економічного розвитку району, покращення якості довкілля, стану природних геосистем, збереження біотичного різноманіття, унікальних і типових природних ландшафтів. Показано роль територій та об’єктів мережі природно-заповідного фонду – резерватів середовищ існування багатьох біоорганізмів, територій, вдало інтегрованих у ландшафти, як територіальної основи, вузлових елементів регіональної й локальних екомереж – своєрідного різновиду сучасного практичного запиту геопросторового впорядкування, екологічного оздоровлення територій, ефективного використання природно-ресурсного потенціалу. Під час роботи використано методи порівняльно-географічного аналізу, картографічний, статистичний. Обґрунтовано необхідність подальших детальних фізико-географічних досліджень природоохоронних мереж району.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18279
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КАРПЮК ФІДЗІНА-4-12.pdf997,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.