Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18267
Title: Володимир Свідзінський та Василь Стус у дзеркалі мемуаристики і сучасної критики
Authors: Колошук, Надія Георгіївна
Bibliographic description (Ukraine): Колошук Н. Володимир Свідзінський та Василь Стус у дзеркалі мемуаристики та сучасної критики // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць. Вип. 24 : Творчість Володимира Свідзінського / упоряд. Т. П. Левчук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2017. С. 93-108.
Issue Date: 2017
Date of entry: 9-Sep-2020
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: В.Свідзінський
В.Стус
мемуаристика
критика
рецепція
обрах-імідж
стереотип
Abstract: Імена двох поетів становлять своєрідну бінарну опозицію, у якій протиставлені і творчі принципи обох, і найголовніші мотиви лірики, й особистісні риси їхніх уявних образів у свідомості сучасника-реципієнта. В. Свідзінський відповідає уявленням про митця-модерніста – далекого від суспільних проблем, заглибленого в себе, відданого лише творчості та красі, а Стус представляє «традиціоналіста» і, зрештою, не стільки поета, як «громадянина», на роль якого його прирекли суспільні умови. Мемуари неминуче показують аберацію особистої точки зору їхнього автора у зв’язку зі зміною суспільного клімату. Раніша аберація спричиняє пізніший ефект «відкриття»: найскромніший з усіх виявився найбільш значущою, знаковою постаттю доби. Сучасна мемуаристика про Свідзінського й Стуса, поза біографічною цінністю, важлива також тим, що виявила стереотипи уявлень про поетів-класиків, які доводиться зживати, оскільки вони тримають суспільну думку в шорах упереджень та догм.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18267
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SvidzinStus.pdf461,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.