Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17913
Title: Класифікаційні ознаки слова як граматичної одиниці
Authors: Костусяк, Наталія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Костусяк Н. М. Класифікаційні ознаки слова як граматичної одиниці. Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. Черкаси, 2014. Вип. 18. С. 108–113.
Issue Date: 2014
Date of entry: 2-Jul-2020
Publisher: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Keywords: слово
морфологічний, синтаксичний і словотвірний рівні
категорія
тема
рема
афікс
Abstract: У статті запропоновано класифікаційну схему дослідження слова на тлі граматичного ладу сучасної української літературної мови, указано на його міжрівневий вияв. Словесні номінації схарактеризовано в триаспектну вимірі – морфологічному, синтаксичному та словотвірному. До низки найважливіших ознак, що віддзеркалюють морфологічну специфіку розгляданої одиниці, зараховано його морфемну членованість та наголошено на особливій ролі службового сегментного компонента, пов’язаного з вираженням граматичних значень. Закцентовано увагу на функційному призначенні слів маркувати різноманітні за ступенем узагальнення морфологічні категорії. В орбіту кваліфікаційних ознак слова як синтаксичної одиниці потрапили його семантико-синтаксичні, формально-синтаксичні та комунікативні особливості, що лягло в основу виділення різноманітних за статусом мовних елементів: предикатних і непредикатних (субстанційних) синтаксем; підмета, присудка, співвідносного з присудком головного члена одноядерних конструкцій, керованих членів речення; теми і реми чи їхніх складників. Зорієнтованість на словотвірну класифікаційну домінанту слова уможливила опис його в аспекті похідності. Дослідження словесної номінації в такому розрізі дало змогу вказати на вагому роль дериваційних афіксів, що беруть участь у творенні різноманітних за частиномовною належністю лексем.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17913
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Костусяк.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.