Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17877
Title: Дериваційна й частиномовна концепції Єжи Куриловича та сучасних українських функційних граматистів: зіставний аспект
Authors: Костусяк, Наталія Миколаївна
Приймачок, Оксана Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Костусяк Н. М., Приймачок О. І. Дериваційна й частиномовна концепції Єжі Куриловича та сучасних українських функційних граматистів: зіставний аспект // Волинь філологічна: текст і контекст. Полоністичні студії: зб. наук. пр. / упоряд. Т. П. Левчук. Луцьк, 2019. Вип. 27. С. 70–80.
Issue Date: 2019
Date of entry: 26-Jun-2020
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: деривація
транспозиція
частини мови
субстантивація
вербалізація
ад’єктивація
адвербіалізація
Abstract: У статті наголошено на важливості теорії Є. Куриловича та її ролі у світовому мовознавстві; розглянуто особливості інтерпретації синтаксичної й лексичної деривації в концепції польського науковця та ступенів і різновидів транспозиції в сучасному українському мовознавстві; схарактеризовано критеріїв виділення та ранжування частиномовних класів слів, закцентовано на особливостях визначення статусу кількісних числівників, службових одиниць і вигуків, запропонованих Є. Куриловичем та українськими лінгвістами.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17877
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Костусяк, Приймачок.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.