Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17727
Title: Відонімне словоскладання у сучасній німецькій мові.
Authors: Рись, Лариса Федорівна
Пасик, Людмила Адамівна
Bibliographic description (Ukraine): Рись Л. Ф., Пасик Л. А. Відонімне словоскладання у сучасній німецькій мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7(75), жовтень. С. 7–10.
Issue Date: Oct-2019
Date of entry: 1-Jun-2020
Publisher: Національний університет "Острозька академія"
DOI: https://doi.org/10.25264/2519-2558-2019-7(75)-7-10
Keywords: відонімне словоскладання
онім
композит
антропонім
топонім
ергонім
Abstract: У статті досліджуються композити із онімами у своїй структурі, або відонімні композити. Проаналізовано їхні зв’язки із дериваційною базою та вплив онімів (антропонімів, топонімів та ергонімів) на формування семантики відонімних композитів. Відонімне словоскладання слугує утворенню апелятивів та інших онімів: топонімів і ергонімів. Онім зазвичай виконує модифікуючу атрибутивну функцію у складі композита та допомагає назвати денотат через його взаємозв’язок із референтом власного імені. У випадку одиничної мотивації взаємодія між складниками композита встановлюється на основі певних суспільно важливих подій, що пов’язані із певними особистостями, географічними об’єктами чи установами. Поширення відонімних композитів у німецькомовних ЗМІ зумовлене особливостями словоскладання німецької мови, яке дозволяє поєднувати у своїй структурі різні лексичні одиниці, та зростанням суспільного значення певних громадських діячів, політиків, політичних організацій та різного роду економічних інституцій.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17727
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2555.pdf257 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.