Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17650
Title: Заказники у структурі природно-заповідного фонду Дубенського району Рівненської області
Authors: Фідзіна, Катерина Валеріївна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Bibliographic description (Ukraine): Фідзіна К. В., Карпюк З. К. Заказники у структурі природно-заповідного фонду Дубенського району Рівненської області // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 9–10 квітня 2020 р.) / за ред. Ю. М. Барського, С. О. Пугача. – Луцьк, 2020. – С. 85-87.
Issue Date: 9-Apr-2020
Date of entry: 11-May-2020
Keywords: природно-заповідний фонд
природоохоронна територія
заказники
Рівненська область
Дубенський район
охорона навколишнього природного середовища
Abstract: Природні комплекси, що збережені у найменш зміненому вигляді у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), сприяють збереженню ландшафтів, відновленню природних ресурсів, підтриманню сприятливого екологічного стану території. До ПЗФ, згідно Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» (№ 1268-XII від 26.06.1991 р., поточна редакція від 18.12.2019 р.), «Про природно-заповідний фонд України» (№ 2456-XII від 16.06.1992 р., поточна редакція від 21.11.2019 р.) [2; 3], належать ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. У національній мережі ПЗФ на сьогодні існує 11 категорій природоохоронних територій, однією з найбільш розповсюджених є заказники. Завдяки своєму значному різноманіттю, багаточисельності та розміщенню в різних за природними і соціально-економічними умовами регіонах, вони фактично є системою підтримки заповідників та національних природних парків, що підвищує ефект їх діяльності.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17650
Content type: Thesis
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnyk_SG_chynnyky_20.pdf385,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.