Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії : [0] Домівка фонду Перегляд статистики

Журнал Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія В

Огляд

Підфонди цього фонду

2017 [0]

2018 [0]

2019 [0]

ISSN:2524-2679 (Print)

ISSN:2522-1663 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 22739-12639 Р від 24.04.2017.

Галузь та проблематика: видання містить статті, які висвітлюють теорію та історію політичної науки, політичні інститути та процеси, політичну культуру та ідеологію, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, етнополітологію та етнодержавознавство, суспільні комунікації та регіональні студії.

Мова видання: українська, англійська, польська, російська

Періодичність: 2 рази на рік

Рік заснування: 2017

Адреса редакції:

43025, Україна, м. Луцьк, вул. Винниченка 28/8, 43021

Ел. адреса:

antonina.mytko@eenu.edu.ua

Сайт видання