Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16636
Title: Звіт про науково-дослідну роботу «Інноваційний розвиток підприємства на засадах процесного та соціально-компетентного корпоративного управління»
Authors: Полінкевич, Оксана Миколаївна
Ліпич, Любов Григорівна
Макара, Оксана Василівна
Кузмін, Олег Євгенович
Лещук, Віктор Пилипович
Ковальська, Любов Леонідівна
Хілуха, Оксана Анатоліївна
Харун, Олена Андріївна
Ющишина, Лариса Олексіївна
Тринчук, Віктор Вікторович
Ховрак, Інна Вікторівна
Шматковська, Тетяна Олександрівна
Шостак, Людмила Василівна
Волинець, Ірина Григорівна
Родіонова, Ірина Володимирівна
Курій, Лілія Олександрівна
Кушнір, Мирослава Анатоліївна
Юдіна, Марина Іванівна
Мохнюк, Анна Миколаївна
Климчук, Альона Олегівна
Коцан, Лілія Миколаївна
Жигар, Наталія Михайлівна
Кулинич, Мирослава Богданівна
Клок, Тарас Миколайович
Мельник, Дмитро Олександрович
Кучеренко, Віталій Вікторович
Розтока, Андрій Вячеславович
Голубська, Вікторія Олександрівна
Громова, Анастасія Євгенівна
Коваленко, Вікторія Вікторівна
Грудзевич, Юлія Ігорівна
Чешук, Віктор Олександрович
Рубльов, Вячеслав Володимирович
Зеленко, Оксана Михайлівна
Білик, Ірина Ярославівна
Миколайчук, Наталія Сергіївна
Рудь, Надія Терентіївна
Гвоздь, Маряна Ярославівна
Єпіфанова, Ірина Юріївна
Корецький, Юрій Михайлович
Кукурудз, Оксана Михайлівна
Мальцева, Вікторія Володимирівна
Морохова, Валентина Олександрівна
Джеджула, Вячеслав Васильович
Сорочак, Олег Зіновійович
Борзаковська, Людмила Василівна
Миколайчук, Кирило Миколайович
Алякіна, Дарина Павлівна
Губар, Олександра Євгенівна
Кайгородова, Гульнара Наїлівна
Лазановський, Петро Петрович
Мустафіна, Альфія Анасівна
Пирькова, Гузель Харисівна
Олійник, Людмила Григорівна
Савіна, Людмила Сергіївна
Стеців, Леся Петрівна
Турчак, Вікторія Вячеславівна
Червона, Ольга Юріївна
Мендель, Ніна Василівна
Павлова, Світлана Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Інноваційний розвиток підприємства на засадах процесного та соціально-компетентного корпоративного управління : звіт про НДР (заключний) / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ; керівник Полінкевич О. М. ; викон. Ліпич Л. Г. [та ін.]. - Луцьк, 2019. - 626 с. - Бібліогр. : с. 554-623. - № ДР 0117U002301. - Інв. №
Issue Date: 2018
Date of entry: 24-Dec-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: інноваційний розвиток
соціально-компетентне управління
корпоративне управління
стратегія розвитку підприємств
технології розвитку
соціальна відповідальність бізнесу
Abstract: Об’єктом дослідження є процес формування економічних та соціальнопсихологічних засад процесного та корпоративного управління підприємтвами на засадах інноваційний розвиток. Предмет дослідження – теоретико-методичні та практичні положення, методи та моделі інноваційного розвитку підприємств. Методи дослідження – системний підхід, діалектичний метод наукового пізнання, фундаментальні положення загальної економічної теорії, сучасні концепції управління науково-технічним розвитком та управління інноваційною діяльністю підприємств, сучасні концепції управління, інноватики, маркетингу, наукові праці вітчизняних та зарубіжних фахівців. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних основ та практичних рекомендацій щодо розробки стратегій та технологій інноваційного розвитку підприємств на засадах процесно-компетентного та корпоративного управління на принципах соціального партнерства До основних завдань дослідження належать: обгрунтувати теоретико-методологічні основи процесного, корпоративного та соціально-компетентного управління підприємствами. Зокрема, визначити значення підприємницької системи у випереджальному розвитку економіки країн світу, уточнити сутність поняття «корпоративне управління» на принципах соціального партнерства», визначити основи процесного, процесно-орієнтованого та соціально-компетентного управління підприємствами, розгянути економічну безпеку як ефективну складову соціальнокомпетентного управління будівельними підприємствами; − описати сучасні тенденції та реалії інноваційного розвитку підприємницьких систем у формі аналізування тенденцій інноваційного розвитку підприємницьких систем на ринку торговельного обладнання, запропонувати методику діагностування інноваційного потенціалу підприємств та оцінювання інноваційних процесів у регіонах України, здійснити її апробацію, визначити особливості формування інтелектуальної складової та інтрапренерства трудового потенціалу в умовах інноваційного розвитку підприємств, пказати вплив факторів на рівень інноваційного розвитку підприємств та джерела його активізації; визначити соціально-компетентісну та процесну складові управління інноваційним розвитком підприємств. Зокрема, охараткреизуввати роль та значення корпоративної культури та соціальної відповідальності підприємств і організацій, роль гендерної інтеграції у корпоративній соціальній відповідальності бізнесу, визначити особилвості формування витрат та стимулювання персоналу як факторів формування гендерної та соціальної компетенції трудових ресурсів, запропонувати реінжиніринг бізнес-процесів підприємницьких систем, моделі та ефективність корпоративного управління підприємств зв’язку, що є складовою комплексної моделі гармонізації конкурентного середовища мультинаціональних корпорацій; розробити технології управління інноваційним розвитком підприємств, які включають маркетингові, виробничі, фінансів, інноваційні технології управління через контролінгові інструменти, механізм ефективного управління інноваційною діяльністю промислових підприємств; запропонувати стратегії інноваційного розвитку підприємств, які включають детальну хараткеристику стратегій розвитку підприємств з виділенням переваг та недоліків, комплексну система оцінювання фінансових ресурсів при побудові ефективної фінансової стратегії підприємства через збалансовану систему показників, ризики при управлінні економічною безпекою підприємства в системі стратегічного управління, маркетингові стратегії розвитку бізнесу; − запропонувати нові форми фінансування інноваційного розвитку підприємств. Зокрема, окреслено особливості прийняття інвестиційних рішень в поведінковій економіці, показано особилвості краудтехнологій фінансування інноваційних проектів в світі та Україні, визначено механізм фінансування соціальних інновацій Теоретичні положення звіту доведені до рівня конкретних методик та практичних пропозицій, що можуть бути безпосередньо впровадженими на промислових підприємствах для управління інноваційним розвитком підприємств на засадах процесного та соціально-компетентного корпоративного управління. Результати НДР проваджено у навчальний процес Східноєвропейського національного університету імені Лес Українки.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16636
Content type: Technical Report
Appears in Collections:Анотовані звіти науково-дослідних тем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvit2018_Polinkevych.pdfЗвіт по НДР Інноваційний розвиток4,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.