Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1661
Title: Географія Волині
Authors: Ничипорук, Світлана Анатоліївна
Павловська, Тетяна Сергіївна
Bibliographic description (Ukraine): Географія Волині [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. А. Ничипорук ; упоряд. Т. С. Павловська. - Луцьк, 2013. - 531 назва.
Issue Date: 2013
Date of entry: 25-Jul-2013
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
BBK: 26.9(4УКР-4ВОЛ)я1
Keywords: бібліографічні видання
географія Волині
Abstract: Подано бібліографічну інформацію про природні умови Волині, її природно-ресурсний потенціалі, населення та господарство. Підбір літератури завершено у квітні 2013 р.
Description: Бібліографічний покажчик складений на замовлення географічного факультету на допомогу в навчальному процесі та в науковій роботі. Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з курсу "Географія Волині", який викладається у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (Географічний факультет). Бібліографічний покажчик включає книги, автореферати дисертацій, статті із продовжуваних, періодичних та неперіодичних видань.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1661
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gegraf volyn.pdf1,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.