Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16540
Title: Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми
Authors: Гусак, Петро Миколайович
Лякішева, Анна Володимирівна
Гусак, Людмила Євгенівна
Мартіросян, Леся Анатоліївна
Бартків, Оксана Стапанівна
Бєлкіна-Ковальчук, Олена Віталіївна
Гунько, Степан Олександрович
Дурманенко, Євгенія Аристархівна
Корпач, Надія Іванівна
Петрук, Вікторія Віталіївна
Остапйовський, Ігор Євгенович
Петрович, Валерій Степанович
Сидорук, Ірина Ігорівна
Скіць, А. В.
Сушик, Наталія Степанівна
Чернета, Світлана Юрівна
Мартинюк, Тетяна Анатоліївна
Бичук, Ірина Олександрівна
Косинська, Олена Анатоліївна
Жигар, Наталія Михайлівна
Здіховський, Андрій Вікторович
Bibliographic description (Ukraine): Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – 424 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 15-Nov-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Abstract: У навчально-методичному посібнику зібрані інформаційно-дидактичні матеріали, що забезпечують викладання навчальних дисциплін і проведення практик під час підготовки фахівців другого (магістрського) рівня спеціальності 231 Соціальна робота, освітньо-професійної програми «Соціальна робота» з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Видання розраховане на викладачів і студентів вищих навчальних закладів ІІІ– ІV рівнів акредитації спеціальності «соціальна робота», слухачів закладів післядиплом- ної освіти, педагогічних і соціальних працівників, які працюють у соціально-педаго- гічній сфері.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16540
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соціальна робота 27.11.2018.pdf9,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.