Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16491
Title: Вступ до фаху
Authors: Бояр, Андрій Олексійович
Bibliographic description (Ukraine): Бояр А. О. Вступ до фаху : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійних програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» / А.О.Бояр ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами. - Луцьк, 2019. – 9 с.
Issue Date: Oct-2019
Date of entry: 30-Oct-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: структура системи вищої освіти України
організація навчального процесу у закладах вищої освіти України
види діяльності студентів
основні категорії міжнародних економічних відносин
Abstract: Вивчення дисципліни «Вступ до фаху» передбачає ознайомлення студентів зі структурою системи вищої освіти в Україні, з принципами та механізмами організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України загалом та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зокрема. Студенти повинні зорієнтуватись стосовно того, які види навчальної роботи їх чекають за увесь період навчання в бакалавраті за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», як правильно організувати свій навчальний процес з урахуванням індивідуальних особливостей організму, психіки, пам’яті тощо. Також у студентів повинно сформуватись поняття про міжнародні економічні відносини як освітню та наукову спеціальність, а також як про сферу міжнародних відносин, про історію їх виникнення та розвитку, про такі поняття як міжнародний поділ праці, теорії міжнародної торгівлі, міжнародний рух капіталу та міжнародні валютно-кредитні відносини, міжнародна міграція робочої сили, міжнародна передача технологій, міжнародна економічна інтеграція тощо.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16491
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FMV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navch_Progr_2019_Vstup_do_F.pdf381,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.