Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16346
Title: Гендерний аспект маніпулятивної конфронтаційної стратегії в англомовному діалогічному дискурсі
Other Titles: Gender aspect of manipulative confrontation strategy in English dialogical discourse
Authors: Сорокіна, Ліна Євгеніївна
Sorokina, Lina Ye.
Bibliographic description (Ukraine): Сорокіна Л. Є. Гендерний аспект маніпулятивної конфронтаційної стратегії в англомовному діалогічному дискурсі / Л. Є. Сорокіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — Херсон , 2011. — Вип. 15. — С. 243—248.
Issue Date: 2011
Date of entry: 2-Oct-2019
Publisher: Гендерний аспект маніпулятивної конфронтаційної стратегії в англомовному діалогічному дискурсі
Keywords: конфронтаційна стратегія
маніпулятивна поведінка
гендерний аспект
гомомогенна/гетерогенна групи
confrontation strategy
manipulative behaviour
gender aspect
homogeneous / heterogeneous groups
Abstract: Постановка наукової проблеми та її значення. Актуальність дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на вивчення можливостей мови в регулюванні поведінки людей і, зокрема, здатності конфронтаційної стратегії виступати інструментом маніпулятивного впливу. Вихідною є думка про те, що адресат усвідомлює вплив, який здійснюється над ним, але маніпулятор використовує такі стратегії і тактики, вибудовує діалог таким чином, що реципієнт не може відмовитись від нав’язаної думки чи дії. Крім того, у фокусі нашої лінгвістичної розвідки постає гендерний фактор, що визначає ставлення суспільства до чоловіків й жінок, а також поведінку індивідів відносно певної гендерної приналежності, стереотипних уявлень про чоловічі та жіночі якості. Мета статті–проаналізувати маніпулятивний потенціал конфронтаційних тактик з урахуванням гендерного аспекту. The aim of the article is to provide a study of manipulative potential of tactics of confrontation strategy in the dialogical discourse with particular emphasis on gender aspect.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16346
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nvkhdu_2011_15_57.pdf562,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.