Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16087
Title: Історико-культурні туристично-рекреаційні ресурси прикордонних з Білоруссю об'єднаних територіальних громад Волинської області
Authors: Антипюк, Олена Володимирівна
Качаровський, Роман Євгенович
Чижевська, Лариса Тарасівна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Antypiuk, Olena V.
Kacharovskyi, Roman Ye.
Chyzhevska, Larysa T.
Karpiuk, Zoia K.
Bibliographic description (Ukraine): Антипюк О. В., Качаровський Р. Є., Чижевська Л. Т., Карпюк З. К. Історико-культурні туристично-рекреаційні ресурси прикордонних з Білоруссю об'єднаних територіальних громад Волинської області // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, М. Стреначікова, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Банська Бистриця ; Баку ; Ужгород ; Херсон ; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. – С. 240-242.
Issue Date: Jun-2019
Date of entry: 3-Jul-2019
Keywords: Волинська область
Білорусь
інтеграційні процеси
прикордонні території
туристичне співробітництво
туристичні об'єкти
історико-культурні об'єкти
Abstract: Прогресивний розвиток туризму залежить від багатьох факторів, одним з них є наявність туристичних об’єктів на певній території. Існують різні їх категорії, проте історико-культурні об’єкти є визначальними для функціонування пізнавального та релігійного туризму. Волинський край багатий на історико-культурний спадок, що включає в себе пам’ятки археології, історії, містобудування та архітектури. В сучасних реаліях існування держави, проведення різного роду реформ, зокрема децентралізації влади [2], проблема збереження, реставрації та відновлення історико-культурної спадщини фактично лягає на плечі місцевої влади. Оскільки владні повноваження та ресурси передаються до об’єднаних територіальних громад (ОТГ), саме вони стають відповідальними за долю таких туристичних об’єктів. Зазвичай наявні у них кошти є недостатніми для приведення пам’яток у відповідний стан для оглядин туристами, тому, враховуючи вагоме місце туризму у наповненні місцевих бюджетів, керівництво громад здійснює пошуки різних варіантів вирішення цих питань. Одним із них є залучення транскордонної та сусідської допомоги, іноземних інвестицій прикордонних територій.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16087
Content type: Thesis
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ужгород 2.pdf3,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.