Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16083
Title: Об’єкти природно-заповідного фонду прикордонних об’єднаних територіальних громад як важливий елемент туристичної галузі Волинської області
Authors: Чир, Надія Вікторівна
Чижевська, Лариса Тарасівна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Качаровський, Роман Євгенович
Chyr, Nadiia V.
Chyzhevska, Larysa T.
Karpiuk, Zoia K.
Kacharovskyi, Roman Ye.
Bibliographic description (Ukraine): Чир Н., Чижевська Л., Карпюк З., Качаровський Р. Об’єкти природно-заповідного фонду прикордонних об’єднаних територіальних громад як важливий елемент туристичної галузі Волинської області // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, М. Стреначікова, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Банська Бистриця ; Баку ; Ужгород ; Херсон ; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. – С. 262-265.
Issue Date: Jun-2019
Date of entry: 3-Jul-2019
Keywords: Волинська область
природно-заповідний фонд
заказники
парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
прикордонні території
природоохоронний потенціал
пам'ятка природи
прикордонне співробітництво
Abstract: Пошук ефективної моделі державного управління створює передумови для прийняття зважених державницьких рішень, серед них початок децентралізації влади та утворення об’єднаних територіальних громад, в рамках Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (ОТГ)[2]. Нині в Україні є понад 850 громад, з них понад півсотні у Волинській області, а у прикордонних районах діє дев’ять громад (п’ять на кордоні з Польщею, чотири – з Білоруссю), де одна міська, три селищних та п’ять сільких громад. Вихід до державного кордону з Польщею мають Устилузька міська громада у (Володимир-Волинський район) і чотири сільських: Поромівська і Литовезька (Іваничівський), Рівненська, Вишнівська (Любомльський), з – Білоруссю діють чотири громади – три селищні Любешівська (Любешівський), Заболоттівська (Ратнівський) та Шацька (Шацький) та Самарівська сільська (Ратнівський). Велику роль у розвитку території цих громад відіграє транскордонне співробітництво з прилеглими воєводствами Польщі та областями Білорусі. Підвалини цієї співпраці були закладені ще 1995 року, при створенні транскордонної організації Єврорегіону „Буг”, що об’єднує прикордоння трьох країн: Білорусі, Польщі, і України, де згідно норм Закону України «Про транскордонне співробітництво» розроблена Стратегія транскордонного співробітництва для координування діяльності на період 2014 – 2020 рр., затверджена рішенням Волинської обласної ради від 15.05.2014 р. № 25/32. В ній зазначено необхідність розвитку туризму та спільні дії по збереженню та відновленню природно-заповідного фонду волинського прикордоння [6]. Важливим елементом розвитку різних видів туризму, зокрема екологічного є функціонування природно-заповідного фонду (ПЗФ). За нормами Закону України «Про природно-заповідний фонд України» до них належать природні території та об’єкти (біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, національні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища) та штучно-створені (ботанічні сади, дендрологічні парки, пам’ятки природи та парки пам’ятки садово-паркового мистецтва. При цьому вони є загальнодержавного та місцевого значення. Прикордоння Волинської області об’єднує різні за рангом і призначенням об’єкти ПЗФ, що є важливою складовою розвитку пізнавального та екологічного туризму.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16083
Content type: Thesis
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ужгород 4.pdf3,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.