Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16076
Title: Спеціальні види діловодства
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Bibliographic description (Ukraine): Спеціальні види діловодства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 72 назви.
Issue Date: 2019
Date of entry: 3-Jul-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
UDC: 002.1(01)
Keywords: бібліографічні видання
спеціальне діловодство
конфіденційна інформація
Abstract: Подано бібліографічну інформацію про документи, що відносяться до спеціального діловодства, особливості роботи з документами з обмеженим доступом, захист інформації. Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної дисципліни «Спеціальні види діловодства» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Факультет історії, політології та національної безпеки). Розміщення джерел (72 бібзаписи) у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16076
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spetsial_vydy_dil.pdf298,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.