Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15954
Title: Вплив інтеграційних процесів між об’єднаними територіальними громадами Волинської області на розвиток її туристичної галузі
Authors: Качаровський, Роман Євгенович
Чир, Надія Вікторівна
Антипюк, Олена Володимирівна
Єрко, Ірина Володимирівна
Kacharovskyi, Roman Ye.
Chyr, Nadiia V.
Antypiuk, Olena V.
Yerko, Iryna V.
Bibliographic description (Ukraine): Качаровський Р. Є. Вплив інтеграційних процесів між об’єднаними територіальними громадами Волинської області на розвиток її туристичної галузі / Р. Є. Качаровський, Н. В. Чир, О. В. Антипюк, І. В. Єрко // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – C. 50-56.
Issue Date: 16-May-2019
Date of entry: 24-May-2019
Publisher: Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: обєднана територіальна громада
Волинська область
інтеграційні процеси
туристичний обєкт
туризм
Abstract: Сьогоднішнє соціально-економічне становище регіонів України вимагає від держави проведення швидких і дієвих реформ. Одним із перших здійснених кроків у цьому напрямку є початок процесу децентралізації влади і передачі функцій і фінансових ресурсів на місця. Законодавчим органом України було прийнято основні юридичні засади реформування державного управління шляхом часткової зміни адміністративно-територіального устрою. Основним тут став Закон України „Про добровільне об’єднання територіальних громад” , що окреслив шляхи та умови об’єднання сільських, селищних та міських рад у єдині потужні та самодостатні адмінстративні одиниці.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15954
Content type: Thesis
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konf_Ternopil2019.pdf797,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.