Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15953
Title: Перспективи розвитку туристичного співробітництва прикордонних громад Волинської області
Authors: Карпюк, Зоя Костянтинівна
Чижевська, Лариса Тарасівна
Качаровський, Роман Євгенович
Антипюк, Олена Володимирівна
Karpiuk, Zoia K.
Chyzhevska, Larysa T.
Kacharovskyi, Roman Ye.
Antypiuk, Olena V.
Bibliographic description (Ukraine): Карпюк З. К. Перспективи розвитку туристичного співробітництва прикордонних громад Волинської області / З. К. Карпюк, Л. Т. Чижевська, Р. Є. Качаровський, О. В. Антипюк // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – C. 41-50.
Issue Date: 16-May-2019
Date of entry: 24-May-2019
Publisher: Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Волинська область
обєднані територіальні громади
туристичне співробітництво
туризм
прикордонні території
туристичні обєкти
туристична інфраструктура
Abstract: Волинська область, що знаходиться на крайньому північному заході України і межує на заході з Польщею, на півночі – з Білоруссю, належить до прикордонних територій, для яких визначальним чинником є наявність державного кордону. Геополітичне і геоекономічне розташування зумовлює можливість використання прикордонними територіями міжрегіонального та транскордонного співробітництва з сусідніми регіонами та країнами. Транскордонне співробітництво – це спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних і інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України і відповідними суб’єктами і учасниками таких відносин із сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їхнім національним законодавством (Закон України «Про транскордонне співробітництво (№ 1861–IV від 24.06.2004 р.)
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15953
Content type: Thesis
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конференція Тернопіль-Чижевській.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.