Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15842
Title: Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині
Authors: Чижевська, Лариса Тарасівна
Лавренчук, Ольга Михайлівна
Качаровський, Роман Євгенович
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Антипюк, Олена Володимирівна
Chyzhevska, Larysa T.
Lavrenchuk, Olha M.
Kacharovskyi, Roman Ye.
Karpiuk, Zoia K.
Antypiuk, Olena V.
Bibliographic description (Ukraine): Чижевська Л. Т. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині / Л. Т. Чижевська, О. М. Лавренчук, Р. Є. Качаровський, З. К. Карпюк, О. В. Антипюк // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 11–12 квітня 2019 р.) / за ред. Ю. М. Барського, С. О. Пугача. – Луцьк, 2019. – С. 98-101.
Issue Date: Apr-2019
Date of entry: 23-Apr-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Волинська область
водні ресурси
Західний регіон
поверхневі води
забрудненість
Abstract: Серед областей Західного регіону України Волинська область має найбільш багаті водні ресурси, що включають поверхневі та підземні води, придатні для використання у водному господарстві. У межах Волинської області загальні запаси водних ресурсів формуються переважно за рахунок місцевого і транзитного річкового стоку, обсяг якого становить, відповідно – 1 664 і 3 820 млн. куб. м на рік. У розрахунку на 1 кв. км площі території області в середньому за рік припадає 97,2 тис. куб. м стоку, що майже в 2 рази більше, ніж по Україні. Аналіз водного балансу області свідчить, що водних запасів достатньо для забезпечення водокористувачів та водоспоживачів усіх галузей господарства в необхідній кількості.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15842
Content type: Thesis
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Чижевська Качаровський .pdf346,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.