Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15796
Title: Бібліотекознавство
Authors: Бондаренко, Геннадій Васильович
Bondarenko, Hennadii V.
Bibliographic description (Ukraine): Бібліотекознавство : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 02 Гуманітарні науки, спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, за освітньою програмою "Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність" / Г. В. Бондаренко ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра документознавства і музейної справи. - Луцьк, 2018. - 22 с.
Issue Date: Oct-2018
Date of entry: 27-Mar-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: бібліотекознавство
бібліографічний опис
УДК
ББК
бібліотека
бібліографія
види бібліографії
центри бібліографії в Україні
Abstract: Предметом вивчення навчальної дисципліни є система знань з бібліотечної справи, закономірності й особливості її розвитку і використання в наукових дослідженнях та інформаційних технологіях. Вона зв’язана з історією України, всесвітньою історією, документознавством, історіографією, дипломатикою, книгознавством. Мета курсу: дати уявлення про бібліотечну справу як наукову систему і навчальну дисципліну, про специфіку бібліотечної справи в Україні та за кордоном, ознайомити студентів з основами бібліотекознавства, що є важливою складовою частиною в системі навчання для підготовки випускників факультету історії, політології та національної безпеки. Курс «Бібліотекознавство» призначений для студентів спеціальності «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15796
Content type: Working Paper
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондаренко Г. В. Бібліотекознавство.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.