Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15562
Title: Захист інформації в корпоративних мережах
Authors: Сачук, Юрій Володимирович
Sachuk, Yurii V.
Bibliographic description (Ukraine): Сачук Ю. В. Захист інформації в корпоративних мережах : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 12 Інформаційна безпека спеціальності 125 Кібербезпека освітньої програми Інформаційна безпека / Ю. В. Сачук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра національної безпеки. - Луцьк, 2018. - 10 с.
Issue Date: Oct-2018
Date of entry: 5-Feb-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: корпоративні мережі
захист інформації
кібербезпека
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області інформаційної та кібербезпеки. На базі здобутих знань та умінь фахівець зможе вирішувати професійні задачі, що базуються на сучасних технологіях та методах захисту інформації у сучасних корпоративних систем та мереж. Мета навчальної дисципліни: розкриття сучасних методів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах і ознайомлення з особливостями їх апаратної та програмної реалізацій.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15562
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35426.pdf724,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.