Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15561
Title: Бази даних та знань
Authors: Сачук, Юрій Володимирович
Sachuk, Yurii V.
Bibliographic description (Ukraine): Сачук Ю. В. Бази даних та знань : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 12 Інформаційна безпека спеціальності 125 Кібербезпека освітньої програми Інформаційна безпека / Ю. В. Сачук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра національної безпеки. - Луцьк, 2018. - 9 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 5-Feb-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: бази даних
цикл баз даних
програмування
кібербезпека
Abstract: Дисципліна «Бази даних та знань» спрямована на вивчення базових понять БД да та поняття, призначення і структура системи управління базами даних, основні завдання і методи системи баз даних та її компонентів. Дисципліна передбачає організацію реляційних, розподілених баз даних; логічної та фізичної структури баз даних. Мета навчальної дисципліни: формування у студентів навичок практичного застосування існуючих систем управління базами даних; вживання ефективних моделей забезпечення даних на основі вивчення предметної галузі, методів аналізу, пошуку та використання існуючих систем управління базами даних; знайомство з існуючими системами управління базами даних реляційного типу; забезпечення теоретичної та інженерної підготовки фахівців у галузі проектування та використання систем управління базами даних.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15561
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сачук_Бази даних та знань_2к.pdf620,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.