Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1556
Title: Оптимізація природокористування водними ресурсами у басейновій системі річки Західний Буг
Other Titles: The optimization of natures use water resources of West Bug river basin sustem
Authors: Боярин, Марія Володимирівна
Нетробчук, Ірина Марківна
Boiaryn, Mariia V.
Netrobchuk, Iryna M.
Bibliographic description (Ukraine): Боярин М. В. Оптимізація природокористування водними ресурсами у басейновій системі річки Західний Буг / М. В. Боярин, И. М. Нетробчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології : зб. наук. пр./ Харків. нац. ун-т ім. В. Н.Каразіна ; редкол.: А. В. Гриценко. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, - 2011. - № 1-2. - С. 94-98
Issue Date: 2011
Date of entry: 4-Jul-2013
Publisher: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Keywords: річковий басейн
водні ресурси
водокористування
оптимізація
river basin
water resourc
the optimization of natures use
nature resources
usage of water resources
Abstract: Проаналізовано галузеву структуру водокористування, визначено першочергові оптимізаційні заходи щодо покращення стану водних ресурсів басейнової системи річки Західний Буг у межах Волинської області. It is analysed the condition of water resources and the level of its usage. It is predetermined the optimization of na-tures use of West Bug river basin sustem on the territoru of Volun region.
Description: Боярин Марія Володимирівна - кандидат географічних наук, ст. викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Нетробчук Ірина Марків - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1556
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FChem)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bojarin.pdf193,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.