Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15411
Title: Актуальні проблеми сучасної економічної аналітики
Authors: Бояр, Андрій Олексійович
Boiar, Andrii O.
Bibliographic description (Ukraine): Бояр А. О. Актуальні проблеми сучасної економічної аналітики : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз», освітньої програми «Консолідована інформація» / А.О.Бояр ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних комунікацій і політичного аналізу. - Луцьк, 2018. – 10 с.
Issue Date: Oct-2018
Date of entry: 21-Dec-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: методика економічного аналізу
показники аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємства
бюджетно-фінансовий аналіз ЄС
Abstract: Вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної економічної аналітики» передбачає формування у студентів комплексу знань і умінь щодо особливостей прийняття рішень суб’єктами фінансової та підприємницької діяльності. Зокрема курс передбачає оволодіння теоретичними і науковими основами економічного аналізу щодо системи оцінювання діяльності суб’єкту господарської та фінансової діяльності, напрямків використання результатів аналізу, оволодіння сучасними методиками і спеціальними способами аналізу конкретних показників із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів, виявлення впливу тих чи інших чинників на виконання плану діяльності підприємства чи бюджету організації, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, виявлення резервів зростання ефективності господарської та/чи фінансової діяльності.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15411
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FMV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navch_Progr_APSEA_2018.pdf456,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.